Noteikumi un privātums

Noteikumi

1. KĀ REZERVĒT?

1.1. Rezervāciju interneta veikalā var veikt jebkurš klients, un rezervācijas noformēšanai nav nepieciešama reģistrēšanās

1.2. REZERVĀCIJAS VEIKŠANA VĒL NENOZĪMĒ, KA ESAT VEICIS PASŪTĪJUMU PAR PRECES IEGĀDI VAI IEGĀDĀJIES PRECI, TĀ TIKAI GARANTĒ, KA JŪSU IERAŠANĀS BRĪDĪ

REZERVĒTĀ PRECE REZERVĒTAJĀ DAUDZUMĀ UN SORTIMENTĀ BŪS PIEEJAMA ATTIECĪGI IZVĒLĒTAJĀ TIRDZNIECĪBAS VIETĀ.
2. REZERVĀCIJAS

Rezervāciju var veikt: jebkurā diennakts laikā, atlasot preces internetā. Rezervāciju apstrāde notiek darba dienās no 10.00 līdz 16.00. Veicot rezervāciju citā laikā, tas tiek apstrādāts nākamajā darba dienā.

2.1. Solis – izvēlaties preci

2.2. Solis – pievienojat preci rezervāciju grozam
2.3. Solis – aizpildāt rezervēšanas formu un spiežat Turpināt un Apstiprināt rezervāciju

Preces ir iespējams sānemt mūsu birojā.

3. APMAKSAS VEIDI

Par rezervētajām precēm ir iespējams norēķināties veicot pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

Privātpersonām

Apmaksa ar pārskaitījumu, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins. Preci varēsiet saņemt pēc tam, kad nauda būs ienākusi mūsu kontā. Preces izsniegšanas brīdī Jūs saņemsiet rēķina/pavadzīmes oriģinālu.

Juridiskām personām

Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas, ja vien nav noslēgts sadarbības līgums, kas paredz citus apmaksas nosacījumus. Preces izsniegšanas brīdī Jūs saņemsiet rēķina/pavadzīmes oriģinālu.

4. DATU APSTRĀDE

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot rezervāciju, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja rezervāciju un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Privātuma politika

Topprice.lv Privātuma politika

1. Topprice.lv ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā Topprice.lv apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Topprice.lv ievāc no mājas lapas, e-pastu sarakstes, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat topprice.lv pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

3. Topprice.lv informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīti paziņojumi par veiktajiem preču pasūtījumiem no interneta vietnes www.topprice.lv.

4. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.topprice.lv, topprice.lv vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.topprice.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

4.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

4.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

4.3. www.topprice.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

4.4. IP adreses;

4.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.topprice.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

5. Topprice.lv apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

* Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana

* Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana

* Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei

6. Topprice.lv apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

* Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde

* Leģitīmās intereses nodrošināšanai

* Līguma noslēgšanai vai izpildei

* Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

7. Topprice.lv glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

* kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Topprice.lv var realizēt savas leģitīmās intereses;

* kamēr Topprice.lv pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

* kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

8. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot Topprice.lv mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.


Kāpēc Topprice.lv izmanto sīkdatnes?

9. Topprice.lv izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

* sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

* mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

* iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

* uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

10. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Topprice.lv leģitīmā interese.

11. Topprice.lv neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Topprice.lv informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

12. Topprice.lv nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.topprice.lv lietotājs paliks anonīms.


Trešo personu sīkdatnes

13. Topprice.lv mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.


Sīkdatņu kontrole

14. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).

15. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.


Personas datu saņēmēji

16. Likumā noteiktos gadījumos Topprice.lv var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Topprice.lv var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

17. Topprice.lv interneta vietnē www.topprice.lv apkopotos un uzkrātos personas datus nav tiesīga nodot citiem LR uzņēmumiem, izņemot pasūtījumus, kur persona izvēlējusies piegādi, kuru veic cits LR uzņemums.

18. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.


Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

19. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Topprice.lv par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz rakstveida iesniegums Topprice.lv  uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

20. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

21. Topprice.lv veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

22. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.


Tiesības atsaukt piekrišanu

23. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: info@topprice.lv

24. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

25. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@topprice.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.